Aplikovaný výskum

         MOSAIC

Anotácia projektu

Projekt priemyselného výskumu technológie autonómneho výrobného cyklu v súlade s konceptom Industry 4.0  je významný vedecko-výskumný projekt spoločnosti MERCHANT,  s.r.o. realizovaný prostredníctvom zriadeného pracoviska výskumu. Úspešná realizácia výskumných a vedeckých aktivít výrazne ovplyvňuje činnosť spoločnosti a ich výsledky sú kontinuálne implementované do pracovných procesov a postupov.

 

Cieľom projektu je zabezpečiť výstupy, ktoré majú realizačný potenciál v priemyselných podnikoch, čím projekt vytvorí podmienky pre výskum a vývoj a k získaniu prístupu  k novým technologickým transferom. Zároveň sa zabezpečia aj podmienky pre udržanie a kontinuálny rast hospodárskeho výkonu celej spoločnosti, participantov projektu a ich partnerov.

Projekt priemyselného výskumu modulárneho rekonfigurovateľného produkčného systému novej generácie s využitím princípov Smart Industry, ktorý je spolufinancovaný formou dotácie zo štátneho rozpočtu podľa § 3 ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o stimuloch poskytnutej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia číslo 2018/14617:8-26C0 o schválení poskytnutia stimulov pre výskum a vývoj zo dňa 12.12.2018.

 

Účastníci projektu

MERCHANT, s.r.o.-Logo-1.png
logo.png
 

Kontakt

Tel: +421 944 094 455

Štúrova 21

927 01 Šaľa

Slovensko

 
 
Navigácia
Kontakty
SOCIÁLNE SIETE
  • Black LinkedIn Icon

mail@merchant.sk

Tel: +421 944 094 455

Web: www.merchant.sk

          www.sfactory.sk

Štúrova 21

927 01 Šaľa

Slovensko

MERCHANT, s.r.o.