Riešiteľ
Spoluriešiteľ
Poskytovateľ
MERCHANT, s.r.o.-Logo-1.png
logo.png
logo-Ministerstvo-skolstva.png
MERCHANT, s.r.o
Beset, s.r.o.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MERCHANT, s.r.o. je etablovaná , rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť v segmente infokomunikačných, výrobných a znalostných technológií.

Bola založená v roku 2008 nadväzujúc na predošlé výsledky dosiahnuté rôznymi formami podnikania. Tvoria ju ľudia s bohatými  skúsenosťami i dlhodobou praxou. Aktívna je v oblasti priemyselnej robotiky, automatizácie, manažmentu a informačno-komunikačných technológií.

Beset je už 25 rokov spoľahlivým a významným poskytovateľom IT produktov a služieb. Ako systémový integrátor dodávame komplexné riešenia informačných technológií na báze štandardných produktov, ale v prevažnej miere poskytujeme riešenia na mieru, vyvinuté podľa požiadaviek zákazníka. Realizujeme projekty v rôznych odvetviach pre súkromnú aj verejnú sféru.

Ministerstvo pôsobí na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Je rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet. Ministerstvo je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

Navigácia
Kontakty
SOCIÁLNE SIETE
  • Black LinkedIn Icon

mail@merchant.sk

Tel: +421 944 094 455

Web: www.merchant.sk

          www.sfactory.sk

Štúrova 21

927 01 Šaľa

Slovensko

MERCHANT, s.r.o.